ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΗΠΟ-ΜΑΡΟΥΣΙ

Posted in Αποφράξεις.